Νέα

Η ΙΑΣΑ

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) ιδρύθηκε το 1909. Είναι το μοναδικό ιταλικό αρχαιολογικό ίδρυμα στο εξωτερικό, υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Διενεργεί, προωθεί και υποστηρίζει έρευνες για την Ελλάδα και για τις περιοχές ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι τη βυζαντινή εποχή, στο πλαίσιο της διάδρασης με την Ανατολή, την Αφρική, την ηπειρωτική Ευρώπη και στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της επιγραφικής, της νομισματικής, της ιστορίας, της ιστορίας των θρησκειών, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας.

Ασχολείται με την εκπαίδευση νεαρών ερευνητών, τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και με τη διάδοση των αποτελεσμάτων, με την ανάδειξη της ελληνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Έρευνα

Στην ΙΑΣΑ έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού οι κυριότερες ιταλικές αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και πραγματοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς.

Υποστηρίζει έρευνες ατομικές, ιταλικών και διεθνών ιδρυμάτων θέτοντας στη διάθεσή τους τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία, τα καταλύματα στις έδρες της στην Αθήνα, την Κρήτη και τη Λήμνο, υποβάλλοντας αιτήσεις στις ελληνικές αρχές για άδειες μελέτης και δημοσίευσης.

Διάδοση και δημοσίευση των ερευνών

Η ΙΑΣΑ διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων.

Δημοσιεύει άρθρα, δοκίμια και την τελική έκδοση των ερευνών στο Annuario, στις Monografie και στους Tripodes.

Εκπαίδευση

Πρακτική εξάσκηση για πανεπιστημιακούς φοιτητές και πτυχιούχους (Erasmus Plus), Μεταπτυχιακή Σχολή στην Αρχαιολογία, προγράμματα για τους σπουδαστές των ιταλικών Σχολών εκπόνησης διατριβής, ερευνητικές μεταδιδακτορικές υποτροφίες (Perfezionamento)

Η επιστημονική κατάρτιση ενισχύεται από εκπαιδευτικό και περιλαμβάνουν μαθήματα, σεμινάρια, επισκέψεις σε ανασκαφές και μουσεία, εκπαιδευτικά ταξίδια και συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia