Εκτός σειράς

Εκτός σειράς

La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta, 1884-2004 Atene 2004

E. Greco - A.G. Benvenuti (a c. di), Scavando nel passato.120 anni di archeologia italiana in Grecia, Atene 2005

E. Greco - A.G. Benvenuti - O. Voza, La SAIA. Un secolo di vita, Atene 2009

E. Greco - A.G. Benvenuti - A. Dibenedetto - O. Voza, L' Archeologia Italiana in Grecia. 100 anni di scavi e ricerche, Atene 2010 

M. Lagogianni-Georgakarakos – E. Papi (a cura di), HADRIANVS - ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Ο Αδριανός, η Αθήνα και τα Γυμνάσια - Adriano, Atene e i Ginnasi - Hadrian, Athens and the Gymnasia, Αθήνα - Atene - Athens 2018

M. Michailidou-E. Papi (eds.), Hermes Balducci pinxit. Ψηφιδωτά δάπεδα από την Κω - Pavimenti a mosaico da Coo - Mosaic pavements from Kos, Αθήνα - Atene - Athens, 2019

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia