Μονογραφίες

Monografie

Οι Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente δημοσιεύονται από το 1964. Αποτελούν την τελική δημοσίευση των αρχαιολογικών ερευνών της ΙΑΣΑ και άλλων προγραμμάτων που διενεργούνται στην Ελλάδα.

Οι Monografie δημοσιεύονται στην ιταλική, ελληνική ή αγγλική γλώσσα, έπειτα από έγκριση από την εκδοτική Επιτροπή και από δύο ανώνυμους αξιολογητές.

 

Κανόνες σύνταξης           Άδεια δημοσίευσης των εικόνων

 

 

Roma, "L'Erma" di Bretschneider

I,1/1 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.1 (Testo), 1964 (PARTE PRIMA)


I,1/1 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.1 (Testo), 1964 (PARTE SECONDA)


I,1/2 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.2 (Tavole), 1964 


I,1/3 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.3 (Atlante), 1964


I,2/1 L. Bernabò Brea, Poliochni II. Città preistorica nell'isola di Lemno, Tomo 2.1 (Testo), 1976


I,2/2 L. Bernabò Brea, Poliochni II. Città preistorica nell'isola di Lemno, Tomo 2.2 (Tavole), 1976


II G. Rizza - V. Santamaria Scrinari, Il santuario dell'acropoli di Gortina, I, 1968


III Gortina, I, 1988


IV L. Polacco, Il teatro di Dioniso Eleutereo ad Atene, 1990


V M. Massa, La ceramica ellenistica con decorazione a rilievo della bottega di Efestia, 1992


VI,1 M. Segre, Iscrizioni di Cos, 1993


VI,2 M. Segre, Iscrizioni di Cos II, 2007 (richiedere a Edizioni Quasar)


VII Gortina, II. Il Pretorio. Il materiale degli scavi Colini 1970-1977, 1997

 

Padova, Aldo Ausilio Editore

VIII I. Romeo - E.C. Portale, Gortina, III:  le sculture, 1998


IX P. Militello, Haghia Triada, I: Gli affreschi, 1998


X N. Allegro - M. Ricciardi, Gortina, IV: Le fortificazioni di età ellenistica, 1999


XI L. D'Agata, Haghia Triada, II: Le statuine minoiche e post-minoiche dai vecchi scavi di H. Triada (Creta), 1999


XII A. Di Vita, Gortina, V: lo scavo del Pretorio 1989-1995, 2000


XIII G. Messineo, Efestia. Scavi Adriani 1928-1930, 2001


XIV Gortina, VI: scavi 1979-1982, 2004

 

Atene, Scuola Archeologica Italiana di Atene

XVI W. Johannowsky, Il santuario sull'acropoli di Gortina, II, Atene, 2002.


XVII L.M. De Matteis, I mosaici di Cos, dagli scavi delle missioni italiane e tedesche (1900-1945), Atene, 2004.


XVIII C. Bernardini, I bronzi della stipe di Kamiros, Atene, 2006.


XIX M. Melfi, Il santuario di Asclepio a Lebena, Atene, 2007.


XX 2/1 L. Danile, La ceramica grigia di Efestia. Dagli inizi dell'Età del Ferro all'età Alto-Arcaica, Atene, 2011.


XX 1/1 L. Ficuciello, Lemnos. Cultura, storia, archeologia, topografia di un'isola del Nord-Egeo, Atene, 2013.


XXI M. Pisani, Avvolti dalla morte. Ipotesi di ricostruzione di un rituale di incinerazione a Tebe, Atene, 2013.


XXII R.M. Anzalone, Gortina VII: città e territorio dal protogeometrico all'età classica, Atene, 2015.


XXIII  S. Privitera, Hagia Triada III: The late Minoan III buildings in the Villaggio, Atene, 2015.


XXIV,1  A. Pontrandolfo, Egialea. Ricerche nella Valle del Krios, Atene, 2017

 

Firenze, All'Insegna del Giglio

XXV  S. Savelli, Efestia II. La necropoli (V secolo a.C.-V/VI secolo d.C., Atene, 2018 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVI  I. Bossolino, Camiro I. Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Scavi italiani 1928-1933, Atene, 2018, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVII E. Lippolis - L. M. Caliò - C. Giatti (con la collaborazione di F. Giannella e C. Lamanna), Gortina VIII.1. L'isolato del ninfeo I. La topografia, i monumenti e lo scavo (campagne 2003-2008), Atene 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVIII J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, Gortina IX.1-2. Il Teatro del Pythion. Scavi e Ricerche 2001-2013, Atene, 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXIX L. Girella, I. Caloi, Kamilari. Una necropoli di tombe a tholos nella Messarà (Creta), XXIX, Atene, 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXX M. Benzi, An Island in Prehistory. Neolithic and Bronze Ages Finds from Kalymnos Dodecanese, XXX, Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXI.1 M. D'Acunto, Ialiso I.1 La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.), Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXI.2 M. D'Acunto, Ialiso I.2 La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.), Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

            APPENDICE 5. Tabella sinottica della composizione dei corredi

XXXII N. Cucuzza, Haghia Triada IV. Gli edifici Tardo Minoico III del settore meridionale, Atene, 2021 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXIIΙ F. Carbone, Festòs I. La moneta. Produzione, seriazione e cronologia, Atene, 2022 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia